Jasja Scholtens Typisch22
Diederik Donker Molenbeek Makelaars

DEN BERGH | COMMERCIËLE RUIMTEN IN HET NIEUWE DORPSHART VAN SOESTERBERG

Algemeen

Den Bergh bestaat uit schitterende appartementen en bedrijfsruimte op de begane grond, die in het nieuwe dorpshart van Soesterberg worden gerealiseerd. De bedrijfsruimte bestaat uit circa 880 m² verhuurbaar vloeroppervlak en is geschikt voor dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen en deels voor horeca. Ter illustratie is in de brochure de bedrijfsruimte onderverdeeld in een viertal ruimten. De schachten, meterkasten en (draag)constructie staan vast, de
indeling kan aangepast worden. Alle ruimten worden casco opgeleverd.

Locatie

Elk dorp heeft een hart nodig, een centrale plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en een plek die een dorp kracht en identiteit geeft. Plan Den Bergh wordt het nieuwe dorpshart van Soesterberg, een prachtig centrumplan waardoor het dorp weer energie en elan krijgt.
Het nieuwe dorpshart vormt een belangrijke entree van Soesterberg doordat het is gelegen aan de ontsluitingswegen van het dorp. De bestaande
winkelstraat (Rademakerstraat) fungeert als een belangrijke as door het dorp en hiermee wordt de nieuwe woonlocatie onderdeel van het winkelgebied. Het gebied wordt hiermee een belangrijk verblijfsgebied waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

De ruimten

In totaal is 680 m² verhuurbaar vloeroppervlak beschikbaar voor maatschappelijke en/of dienstverlenende voorzieningen. De gehele plint biedt de
mogelijkheid om flexibel ingedeeld te worden, minimale afname is circa 150 m² VVO.

Oplevering

Het object zal worden opgeleverd in casco-staat.

Huurprijs

Vanaf € 165,00 per m²/per jaar te vermeerderen met BTW.

Servicekosten

Ten aanzien van de servicekosten dient huurder zelf contracten af te sluiten bij de desbetreffende nutsbedrijven.

Bestemming

De bestemming van de ruimten zijn ‘gemengd’, dit houdt in dat er ruimte is voor één nieuwe horecavestiging van de categorie 1 of 2 met uitzondering van een logiesfunctie en verder voor maatschappelijke voorzieningen en dienstverlenende voorzieningen. Voor een uitgebreide bestemmingsplanomschrijving kunt u geheel vrijblijvend de brochure downloaden.

Bereikbaarheid

Soesterberg, centraler kunt u bijna niet wonen en werken in Nederland. Midden op de Utrechtse Heuvelrug. Daarbij is de bereikbaarheid van het dorp uitstekend. De A28 en de N237 zorgen voor een perfecte ontsluiting. Het resultaat: u woont en werkt hier in alle rust, maar met 20 minuten rijden geniet
u van de levendigheid in Utrecht of Amersfoort. Bus 52 rijdt door het dorp en brengt u naar Utrecht, Zeist of Amersfoort. U heeft alles comfortabel in de buurt!

Huurtermijn

5 (vijf) jaar met verlengingstermijnen van telkens 5 (vijf) jaar.

Huurbetaling

Per 1 (één) maand vooruit.

Opzegtermijn

12 (twaalf) maanden voorafgaande de expiratiedatum.

Zekerheidsstelling

Een bankgarantie/waarborgsom ter grootte van 3 maanden bruto betalingsverplichting.

Indexering

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI voor alle huishoudens (2015 =100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal nimmer minder bedragen dan de huurprijs van het voorafgaande jaar.

BTW

Indien huurder niet aan het “90%-criterium” voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Huurcontract

Op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Bijzonderheden

Deze informatie wordt u verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verhuurder. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan, kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

DOWNLOAD HIER DE BROCHURE!

Verkoop & informatie

Molenbeek Makelaars
Emmalaan 39
3581 HP Utrecht
T. 030-256 8811
utrecht@molenbeek.nl
www.molenbeek.nl

Initiatief & ontwikkeling

Menno van Coehoornsingel 16
Postbus Postbus 30200
8003 CE Zwolle
T. 038 331 58 99
zwolle@bemog.nl
www.bemog.nl